Oluke i odvodne olučne cevi, kao i pripadajuće delove sistema za odvodnju padavina, izrađujemo od pocinkovanog čeličnog, aluminijumskog ili bakarnog lima. Poprečan presek im je obično polukružan ili četvrtast, a može biti i različitih drugih dekorativnih profila.


Ovi sistemi obuhvataju sve potrebne elemente za kvalitetnu odvodnju padavina
 • sistem polukružnih oluka (Ø80, Ø100, Ø120)
 • sistem kvadratnih oluka (250, 333, 400)
 • kombinovani sistem
Vrste materijala od kojih proizvodimo polukružne i kvadratne oluke:
 • pocinkovani lim
 • plastificirani pocinkovani lim
 • aluminijumski lim
 • bakarni lim

Oluci, kao i sav prateći materijal, od plastificiranog pocinkovanog lima proizvodimo u sledećim bojama:

 Pocinkovani lim, bez boje

 RAL 8019 - braon

 RAL 3009 - crvena

 RAL 9002 - bela

 RAL 9005 - crna

 RAL 5010 - plava

 RAL 9006 - siva

 RAL 6028 - zelena

Naši sistemi se sastoje od:

HORIZONTALA

 • oluk
 • kuka za oluk
 • čelo (forkop) oluka
 • spoljnji i unutrašnji ugao oluka
 • ugaoni ukras oluka

VERTIKALA

 • kotlić
 • koleno
 • olučna cev
 • obujmica (šelna)

Sistem odvodnje padavina

 

Struktura lima bez antikondenz filca

 

Struktura lima sa antikondenz filcom

Copyright © 2021, Čelik Soko. Developed by Animat studio.